Ιστορία του Συλλόγου

H Ένωσις Απανταχού Προυσιωτών «Η Παναγία η Προυσιώτισσα», ιδρύθηκε μεσοπολεμικά κοντά στο 1940 με πράξεις και δράσεις που ξεκίνησαν στρατιώτες καταγόμενοι από την περιοχή του Προυσού. Αυτοί προσέφεραν είτε τσιγάρα είτε κάποιο μικρό χαρτζιλίκι ώστε να δημιουργηθεί ο πυρήνας. Αργότερα το 1971 αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο (αρ. 153/1972) ως σωματείο και επικαιροποιήθηκε το καταστατικό του το 1976.

Η παραπάνω Ένωσις, Σύλλογος Προυσού εν συντομία, έχει φτάσει στον κορυφαίο αριθμό των 400 μελών με πάνω από το 30% ταμειακά ενήμερα μέλη ακόμα και στην εποχή μας, που πολλοί σύλλογοι είτε διακόπτουν τη λειτουργία τους, είτε μένουν ανενεργοί.

Ταυτότητα του Συλλόγου:

ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΩΝ

ΕΔΡΑ: Μενάνδρου 26, 1ος όροφος, 105 62, Αθήνα

Υποκατάστημα: Προυσός Ευρυτανίας, 36074

ΑΦΜ: 999714980, Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 28/01/2024, το νέο ΔΣ με θητεία έως τα τέλη του 2026, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Διοικητικό Συμβούλιο 2024-2026

Πρόεδρος: Γιώργος Κοκολιός

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Γραμματέας: Ελένη Τσίκνα

Ταμίας: Βίκη Γκούστα

Μέλη: 

Κατερίνα Γρομητσάρη

Βαλεντίνη Κορέντζελου

Κορίνα Κουρκουτά

Ελένη Πάστρα

Ράνια Πέχα

Δράσεις και σκοπός του Συλλόγου

Στόχος του συλλόγου είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που η τεχνολογία πλέον  επιτρέπει ώστε να εντοπίσουμε συμπατριώτες μας όπου κι αν βρίσκονται  και να έρθουμε σε επαφή.

καθώς οι παραπάνω τρόποι είναι οι πιο διαδεδομένοι, σύγχρονοι αλλά και οι πιο οικονομικοί στην εποχή μας.

Η επικοινωνία με τα μέλη μας στην εποχή μας γίνεται με οποιοδήποτε σύγχρονο τρόπο που σημαίνει :

Σύνδεσμοι για το Σύλλογο

e-prousos.gr

syllogosprousou@gmail.com

https://www.facebook.com/syllogosprousou

https://www.facebook.com/groups/prousos

Facebook Page

QR Code για το Facebook Group